Facebook Pixel

DKNY

linkedin
whatsapp
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
mỗi trang
 • Vị trí
Giá cao nhất
 1. -40%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Crosswalk dây thép - vàng hồng
  Đồng hồ nữ DKNY Crosswalk dây thép - vàng hồng
  Giá đặc biệt 2.388.000 ₫ Giá thông thường 3.980.000 ₫
 2. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Crosswalk dây thép không gỉ - bạc
  Đồng hồ nữ DKNY Crosswalk dây thép không gỉ - bạc
  Xếp hạng:
  100%
  Giá đặc biệt 1.710.000 ₫ Giá thông thường 3.420.000 ₫
 3. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Nolita dây thép không gỉ -bạc/vàng
  Đồng hồ nữ DKNY Nolita dây thép không gỉ -bạc/vàng
  Xếp hạng:
  100%
  Giá đặc biệt 2.270.000 ₫ Giá thông thường 4.540.000 ₫
 4. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Nolita dây thép - vàng hồng
  Đồng hồ nữ DKNY Nolita dây thép - vàng hồng
  Xếp hạng:
  100%
  Giá đặc biệt 2.550.000 ₫ Giá thông thường 5.100.000 ₫
 5. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Soho dây thép không gỉ - vàng hồng
  Đồng hồ nữ DKNY Soho dây thép không gỉ - vàng hồng
  Xếp hạng:
  100%
  Giá đặc biệt 1.990.000 ₫ Giá thông thường 3.980.000 ₫
 6. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY Astoria NY2694 dây hợp kim -  bạc
  Đồng hồ nữ DKNY Astoria NY2694 dây hợp kim - bạc
  Xếp hạng:
  100%
  Giá đặc biệt 1.430.000 ₫ Giá thông thường 2.860.000 ₫
 7. -50%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY The modernist dây thép - vàng hồng
  Đồng hồ nữ DKNY The modernist dây thép - vàng hồng
  Giá đặc biệt 1.990.000 ₫ Giá thông thường 3.980.000 ₫
 8. -25%
  Thêm vào Wish List
  Đồng hồ nữ DKNY The modernist dây thép - bạc
  Đồng hồ nữ DKNY The modernist dây thép - bạc
  Giá đặc biệt 2.767.500 ₫ Giá thông thường 3.690.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
mỗi trang
 • Vị trí
Giá cao nhất